Postępowanie nr 8.POPW.2018 – Usługa doradcza związana z wyszukaniem, selekcją oraz przygotowaniem listy potencjalnych partnerów zagranicznych na rynku niemieckim (potencjalnych kontrahentów na internacjonalizowany produkt – żaluzje drewniane) – Informacja o wynikach postępowania

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 8.POPW.2018 z dnia 04.10.2018r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego w terminie do 12 października 2018r. do godziny 15.00 wpłynęły dwie…

Czytaj dalej

Postępowanie nr 8.POPW.2018 – Usługa doradcza związana z wyszukaniem, selekcją oraz przygotowaniem listy potencjalnych partnerów zagranicznych na rynku niemieckim (potencjalnych kontrahentów na internacjonalizowany produkt – żaluzje drewniane)

Roletix Sylwester Piechowski zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usług doradczych związanych z internacjonalizacją działalności firmy Roletix Sylwester Piechowski (w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Roletix Piechowscy…

Czytaj dalej

Postępowanie nr 7.POPW.2018 – Usługi w zakresie ochrony praw własności przemysłowej – przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej 2 znaków towarowych oraz ich zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP- Informacja o wynikach postępowania

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 7.POPW.2018 z dnia 24.07.2018r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego w terminie do 01 sierpnia 2018r. do godziny 15.00 wpłynęły dwie…

Czytaj dalej

Postępowanie nr 7.POPW.2018 – Usługi w zakresie ochrony praw własności przemysłowej – przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej 2 znaków towarowych oraz ich zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP

Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usługi – Usługi w zakresie ochrony praw własności przemysłowej – przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej 2 znaków towarowych…

Czytaj dalej

Postępowanie nr 2.POPW.2017 – Opracowanie 2 projektów logotypów; Projekt katalogów komponentów do produkcji żaluzji drewnianych; Projekt katalogów żaluzji drewnianych; Opracowanie projektu instrukcji montażu i pomiaru żaluzji – Informacja o wynikach postępowania

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 2.POPW.2017 z dnia 03.01.2018r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego i na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, w terminie do 11 stycznia 2018r. do…

Czytaj dalej