Postępowanie nr 9.POPW.2019 – Usługa doradcza związana z wdrożeniem systemu zarządzania jakością ISO

Roletix Sylwester Piechowski zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usług doradczych związanych z wdrożeniem systemu zarządzania jakością ISO w firmie Roletix Sylwester Piechowski (w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski na rynku niemieckim” realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020 – umowa o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0010/17-00). W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej oraz złożenie oferty (na załączonym poniżej formularzu) w terminie do dnia 29 stycznia 2019r. do godz. 15:00