Postępowanie nr 8.POPW.2018 – Usługa doradcza związana z wyszukaniem, selekcją oraz przygotowaniem listy potencjalnych partnerów zagranicznych na rynku niemieckim (potencjalnych kontrahentów na internacjonalizowany produkt – żaluzje drewniane) – Informacja o wynikach postępowania

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 8.POPW.2018 z dnia 04.10.2018r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego w terminie do 12 października 2018r. do godziny 15.00 wpłynęły dwie oferty. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15; 15-073 Białystok.