Postępowanie nr 6.POPW.2018 – Wykonanie zabudowy stoiska

Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usługi – Wykonanie zabudowy stoiska związanej z internacjonalizacją działalności firmy Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski (w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski na rynku niemieckim” realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020 – umowa o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0010/17-00). W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej oraz złożenie oferty (na załączonym poniżej formularzu) w terminie do dnia 23 stycznia 2018r.