Postępowanie nr 6.POPW.2018 Wykonanie zabudowy stoiska (na Międzynarodowe Targi Rolet, Bram i Osłon Przeciwsłonecznych R+T 2018; 27.02-03.03.2018r.; Stuttgart) – Informacja o wynikach postępowania

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 6.POPW.2018 z dnia 16.01.2018r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego, w terminie do dnia 23 stycznia 2018r. wpłynęły dwie oferty. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Zakład Usług Stolarskich Kułaga Grzegorz, ul. Rydza Śmigłego 8/3, 33-100 Tarnów.