Postępowanie nr 5.POPW.2018 – Opracowanie scenariusza filmu wizualizacyjnego 3D do wszystkich typów żaluzji drewnianych wraz z wizualizacją ich działania – Informacja o wynikach postępowania

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 5.POPW.2018 z dnia 11.01.2018r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego, w terminie do 19 stycznia 2018r. do godziny 15.00 wpłynęły trzy oferty. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Visual Image Piotr Pomierski, 09-413 Sikórz 89, woj. mazowieckie.