Postępowanie nr 4.POPW.2017 – Opracowanie scenariusza filmu prezentującego firmę – Informacja o wynikach postępowania

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 4.POPW.2017 z dnia 03.01.2018r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego, w terminie do 11 stycznia 2018r. do godziny 15.00 wpłynęły trzy oferty. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy HQ STUDIO PAWEŁ JANKOWSKI, Zastawie II nr. 16, Choroszcz 16-070.