Postępowanie nr 3.POPW.2017 – Opracowanie projektu strony www.; Opracowanie projektu sklepu internetowego; Projekt oprogramowania teleinformatycznego systemu zarządzania procesami biznesowymi – Informacja o wynikach postępowania

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 3.POPW.2017 z dnia 03.01.2018r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego i na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, w terminie do 11 stycznia 2018r. do godziny 15.00 wpłynęła jedna oferta od firmy: PAMProject sp. j. M. Ignaszak, P. Pachocki, P. Brendel, ul. Wojskowa 19/9, 60-802 Poznań. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy PAMProject sp. j. M. Ignaszak, P. Pachocki, P. Brendel, ul. Wojskowa 19/9, 60-802 Poznań.