Postępowanie nr 2.POPW.2017 – Opracowanie 2 projektów logotypów; Projekt katalogów komponentów do produkcji żaluzji drewnianych; Projekt katalogów żaluzji drewnianych; Opracowanie projektu instrukcji montażu i pomiaru żaluzji – Informacja o wynikach postępowania

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 2.POPW.2017 z dnia 03.01.2018r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego i na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, w terminie do 11 stycznia 2018r. do godziny 15.00 wpłynęła jedna oferta od firmy: Global Media Center Marcin Gajda, ul. Polna 76 A, 18-400 Łomża. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Global Media Center Marcin Gajda, ul. Polna 76 A, 18-400 Łomża.