Firma Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski realizuje projekt „Internacjonalizacja firmy Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski na rynku niemieckim” w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020 – umowa o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0010/17.
Celem projektu internacjonalizacji firmy Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski jest maksymalizacja zysków oraz zwiększanie wartości podmiotu poprzez dostarczanie sztandarowego produktu – żaluzji drewnianych na rynek niemiecki. Całościowe plany strategiczne obejmują dywersyfikację rynków zbytu oraz wzrost sprzedaży. Rynek niemiecki został wskazany jako najbardziej atrakcyjny rynek docelowy i pierwszy etap rozwoju na terenie EU. Zaplanowane zadania pozwolą na osiągnięcie założonych wskaźników. Wizja przedsiębiorstwa po wejściu na rynek niemiecki to zostanie czołowym producentem nowych marek własnych żaluzji drewnianych w Polsce i znaczącym eksporterem na rynku niemieckim.

Wartość projektu: 357 880,80 PLN, w tym koszty kwalifikowane: 290 960,00 PLN
Wartość dofinansowania w formie wkładu EFRR: 232 768,00 PLN

Postępowanie nr 8.POPW.2018 – Usługa doradcza związana z wyszukaniem, selekcją oraz przygotowaniem listy potencjalnych partnerów zagranicznych na rynku niemieckim (potencjalnych kontrahentów na internacjonalizowany produkt – żaluzje drewniane) – Informacja o wynikach postępowania

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 8.POPW.2018 z dnia 04.10.2018r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego w terminie do 12 października 2018r. do godziny 15.00 wpłynęły dwie…

Czytaj dalej

Postępowanie nr 8.POPW.2018 – Usługa doradcza związana z wyszukaniem, selekcją oraz przygotowaniem listy potencjalnych partnerów zagranicznych na rynku niemieckim (potencjalnych kontrahentów na internacjonalizowany produkt – żaluzje drewniane)

Roletix Sylwester Piechowski zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usług doradczych związanych z internacjonalizacją działalności firmy Roletix Sylwester Piechowski (w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Roletix Piechowscy…

Czytaj dalej

Postępowanie nr 7.POPW.2018 – Usługi w zakresie ochrony praw własności przemysłowej – przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej 2 znaków towarowych oraz ich zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP- Informacja o wynikach postępowania

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 7.POPW.2018 z dnia 24.07.2018r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego w terminie do 01 sierpnia 2018r. do godziny 15.00 wpłynęły dwie…

Czytaj dalej

Postępowanie nr 7.POPW.2018 – Usługi w zakresie ochrony praw własności przemysłowej – przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej 2 znaków towarowych oraz ich zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP

Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usługi – Usługi w zakresie ochrony praw własności przemysłowej – przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej 2 znaków towarowych…

Czytaj dalej

Postępowanie nr 2.POPW.2017 – Opracowanie 2 projektów logotypów; Projekt katalogów komponentów do produkcji żaluzji drewnianych; Projekt katalogów żaluzji drewnianych; Opracowanie projektu instrukcji montażu i pomiaru żaluzji – Informacja o wynikach postępowania

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 2.POPW.2017 z dnia 03.01.2018r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego i na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, w terminie do 11 stycznia 2018r. do…

Czytaj dalej

Postępowanie nr 3.POPW.2017 – Opracowanie projektu strony www.; Opracowanie projektu sklepu internetowego; Projekt oprogramowania teleinformatycznego systemu zarządzania procesami biznesowymi – Informacja o wynikach postępowania

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 3.POPW.2017 z dnia 03.01.2018r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego i na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, w terminie do 11 stycznia 2018r. do…

Czytaj dalej