FE_PW1
Firma Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski realizuje projekt „Internacjonalizacja firmy Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski na rynku niemieckim” w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020 – umowa o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0010/17.
Celem projektu internacjonalizacji firmy Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski jest maksymalizacja zysków oraz zwiększanie wartości podmiotu poprzez dostarczanie sztandarowego produktu – żaluzji drewnianych na rynek niemiecki. Całościowe plany strategiczne obejmują dywersyfikację rynków zbytu oraz wzrost sprzedaży. Rynek niemiecki został wskazany jako najbardziej atrakcyjny rynek docelowy i pierwszy etap rozwoju na terenie EU. Zaplanowane zadania pozwolą na osiągnięcie założonych wskaźników. Wizja przedsiębiorstwa po wejściu na rynek niemiecki to zostanie czołowym producentem nowych marek własnych żaluzji drewnianych w Polsce i znaczącym eksporterem na rynku niemieckim.

Wartość projektu: 357 880,80 PLN, w tym koszty kwalifikowane: 290 960,00 PLN
Wartość dofinansowania w formie wkładu EFRR: 232 768,00 PLN


Data publikacji: 16.01.2018

Postępowanie nr 6.POPW.2018 – Wykonanie zabudowy stoiska

Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usługi – Wykonanie zabudowy stoiska związanej z internacjonalizacją działalności firmy Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski (w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski na rynku niemieckim” realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020 – umowa o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0010/17-00). W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej oraz złożenie oferty (na załączonym poniżej formularzu) w terminie w terminie do dnia 23 stycznia 2018r.

Załącznik-nr-1-Formularz ofertowo-cenowy.doc
Załącznik-nr-2- Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.doc
Załącznik-nr-3-Oświadczenie-wiedza-i-doświadczenie.doc
Zapytanie ofertowe postępowanie nr 6.POPW.2018.pdf
ZABUDOWA STOISKA RYSUNKI – część I.pdf
ZABUDOWA STOISKA RYSUNKI – część II.docx

Data publikacji: 16.01.2018

Postępowanie nr 3.POPW.2017 – Opracowanie projektu strony www.; Opracowanie projektu sklepu internetowego; Projekt oprogramowania teleinformatycznego systemu zarządzania procesami biznesowymi – Informacja o wynikach postępowania

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 3.POPW.2017 z dnia 03.01.2018r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego i na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, w terminie do 11 stycznia 2018r. do godziny 15.00 wpłynęła jedna oferta od firmy: PAMProject sp. j. M. Ignaszak, P. Pachocki, P. Brendel, ul. Wojskowa 19/9, 60-802 Poznań. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy PAMProject sp. j. M. Ignaszak, P. Pachocki, P. Brendel, ul. Wojskowa 19/9, 60-802 Poznań.


Data publikacji: 16.01.2018

Postępowanie nr 4.POPW.2017 – Opracowanie scenariusza filmu prezentującego firmę - Informacja o wynikach postępowania

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 4.POPW.2017 z dnia 03.01.2018r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego, w terminie do 11 stycznia 2018r. do godziny 15.00 wpłynęły trzy oferty. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy HQ STUDIO PAWEŁ JANKOWSKI, Zastawie  II nr. 16, Choroszcz 16-070.


Data publikacji: 11.01.2018

Postępowanie nr 5.POPW.2018 – Opracowanie scenariusza filmu wizualizacyjnego 3D do wszystkich typów żaluzji drewnianych wraz z wizualizacją ich działania

Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usług doradczych związanych z internacjonalizacją działalności firmy Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski (w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski na rynku niemieckim” realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020 – umowa o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0010/17-00). W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej oraz złożenie oferty (na załączonym poniżej formularzu w terminie do dnia 19 stycznia 2018r. do godz. 15:00

Załącznik-nr-1-Formularz ofertowo-cenowy.doc
Załącznik-nr-2- Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.doc
Załącznik-nr-3-Oświadczenie-wiedza-i-doświadczenie.doc
Zapytanie ofertowe postępowanie nr 5.pdf


Data publikacji: 03.01.2018

Postępowanie nr 4.POPW.2017 – Opracowanie scenariusza filmu prezentującego firmę

Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usług doradczych związanych z internacjonalizacją działalności firmy Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski (w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski na rynku niemieckim” realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020 – umowa o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0010/17-00). W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej oraz złożenie oferty (na załączonym poniżej formularzu) w terminie do dnia 11 stycznia 2018r. do godz. 15:00

Załącznik-nr-1-Formularz ofertowo-cenowy.doc
Załącznik-nr-2- Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.doc
Załącznik-nr-3-Oświadczenie-wiedza-i-doświadczenie.doc
Zapytanie ofertowe postępowanie nr 4.POPW.2017.pdf


Data publikacji: 03.01.2018

Postępowanie nr 3.POPW.2017 – Opracowanie projektu strony www.; Opracowanie projektu sklepu internetowego; Projekt oprogramowania teleinformatycznego systemu zarządzania procesami biznesowymi

Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usług doradczych o charakterze informatycznym związanych z internacjonalizacją działalności firmy Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski (w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski na rynku niemieckim” realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020 – umowa o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0010/17-00). W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej oraz złożenie oferty (na załączonym poniżej formularzu) w terminie do dnia 11 stycznia 2018r. do godz. 15:00

Załącznik-nr-1-Formularz ofertowo-cenowy.doc
Załącznik-nr-2- Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.doc
Załącznik-nr-3-Oświadczenie-wiedza-i-doświadczenie.doc
Zapytanie ofertowe postępowanie nr 3. POPW.2017.pdf


Data publikacji: 03.01.2018

Postępowanie nr 2.POPW.2017 – Opracowanie 2 projektów logotypów; Projekt katalogów komponentów do produkcji żaluzji drewnianych; Projekt katalogów żaluzji drewnianych; Opracowanie projektu instrukcji montażu i pomiaru żaluzji

Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usług doradczych związanych z internacjonalizacją działalności firmy Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski (w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski na rynku niemieckim” realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020 – umowa o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0010/17-00). W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej oraz złożenie oferty (na załączonym poniżej formularzu) w terminie do dnia 11 stycznia 2018r. do godz. 15.00.

Załącznik-nr-1-Formularz ofertowo-cenowy.doc
Załącznik-nr-2-Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.doc
Załącznik-nr-3-Oświadczenie-wiedza-i-doświadczenie.doc
Zapytanie ofertowe postępowanie nr 2.POPW.2017.pdf

Zapytanie ofertowe nr 1.POPW.2017 – opracowanie nowego modelu biznesowego

Data publikacji: 12.05.2017

Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usługi doradczej polegającej na opracowaniu nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski (dokumentacja aplikacyjna do Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020). W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej oraz złożenie oferty (na załączonym poniżej formularzu) w terminie do dnia 22 maja 2017r.

Zapytanie ofertowe nr 1.POPW.2017 – opracowanie nowego modelu biznesowego – pobierz
Formularz ofertowo-cenowy
Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Oświadczenie-wiedza-i-doświadczenie

Informacja o wyborze Wykonawcy – opracowanie nowego modelu biznesowego

Data publikacji: 22.05.2017

Informacja o wyborze Wykonawcy – pobierz
PRODUKCJA ∗ SPRZEDAŻ ∗ MONTAŻ