FE_PW1
Firma Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski realizuje projekt „Internacjonalizacja firmy Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski na rynku niemieckim” w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020 – umowa o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0010/17.
Celem projektu internacjonalizacji firmy Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski jest maksymalizacja zysków oraz zwiększanie wartości podmiotu poprzez dostarczanie sztandarowego produktu – żaluzji drewnianych na rynek niemiecki. Całościowe plany strategiczne obejmują dywersyfikację rynków zbytu oraz wzrost sprzedaży. Rynek niemiecki został wskazany jako najbardziej atrakcyjny rynek docelowy i pierwszy etap rozwoju na terenie EU. Zaplanowane zadania pozwolą na osiągnięcie założonych wskaźników. Wizja przedsiębiorstwa po wejściu na rynek niemiecki to zostanie czołowym producentem nowych marek własnych żaluzji drewnianych w Polsce i znaczącym eksporterem na rynku niemieckim.

Wartość projektu: 357 880,80 PLN, w tym koszty kwalifikowane: 290 960,00 PLN
Wartość dofinansowania w formie wkładu EFRR: 232 768,00 PLN


Data publikacji: 16.08.2018r

Postępowanie nr 8.POPW.2018 – Usługa doradcza związana z wyszukaniem, selekcją oraz przygotowaniem listy potencjalnych partnerów zagranicznych na rynku niemieckim (potencjalnych kontrahentów na internacjonalizowany produkt – żaluzje drewniane) – Informacja o wynikach postępowania

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 8.POPW.2018 z dnia 04.10.2018r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego w terminie do 12 października 2018r. do godziny 15.00 wpłynęły dwie oferty. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15; 15-073 Białystok.


Data publikacji: 04.10.2018r

Postępowanie nr 8.POPW.2018 – Usługa doradcza związana z wyszukaniem, selekcją oraz przygotowaniem listy potencjalnych partnerów zagranicznych na rynku niemieckim (potencjalnych kontrahentów na internacjonalizowany produkt – żaluzje drewniane)

Roletix Sylwester Piechowski zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usług doradczych związanych z internacjonalizacją działalności firmy Roletix Sylwester Piechowski (w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski na rynku niemieckim” realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020 – umowa o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0010/17-00). W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej oraz złożenie oferty (na załączonym poniżej formularzu ) w terminie do dnia 12 poździernika 2018r. do godz. 15:00.

Załącznik-nr-1-Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik-nr-2-Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik-nr-3-Oświadczenie-wiedza-i-doświadczenie
Zapytanie ofertowe postępowanie nr 8.POPW.2018

Data publikacji: 02.08.2018r

Postępowanie nr 7.POPW.2018 – Usługi w zakresie ochrony praw własności przemysłowej – przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej 2 znaków towarowych oraz ich zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP- Informacja o wynikach postępowania

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 7.POPW.2018 z dnia 24.07.2018r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego w terminie do 01 sierpnia 2018r. do godziny 15.00 wpłynęły dwie oferty. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Kancelaria Prawno-Patentowa Rzecznicy Patentowi Dobkowska Iwaniuk Spółka Partnerska, 15-157 Białystok, ul. Rycerska 79.


Data publikacji: 24.07.2018r

Postępowanie nr 7.POPW.2018 – Usługi w zakresie ochrony praw własności przemysłowej – przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej 2 znaków towarowych oraz ich zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP

Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usługi – Usługi w zakresie ochrony praw własności przemysłowej – przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej 2 znaków towarowych oraz ich zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP – w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski na rynku niemieckim” realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020 – umowa o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0010/1. W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego e-maila oraz złożenie oferty (na formularzu ujętym w załączniku do e-maila) w terminie do dnia 01 sierpnia 2018r.

Załącznik-nr-1-Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik-nr-2-Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik-nr-3-Oświadczenie-wiedza-i-doświadczenie
Zapytanie ofertowe postępowanie nr 6.POPW.2018.pdf
Zapytanie ofertowe postępowanie nr 7.POPW.2018

Data publikacji: 31.01.2018r

Postępowanie nr 6.POPW.2018 Wykonanie zabudowy stoiska (na Międzynarodowe Targi Rolet, Bram i Osłon Przeciwsłonecznych R+T 2018; 27.02-03.03.2018r.; Stuttgart) – Informacja o wynikach postępowania

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 6.POPW.2018 z dnia 16.01.2018r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego, w terminie do dnia 23 stycznia 2018r. wpłynęły dwie oferty. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Zakład Usług Stolarskich Kułaga Grzegorz, ul. Rydza Śmigłego 8/3, 33-100 Tarnów.


Data publikacji: 22.01.2018

Postępowanie nr 5.POPW.2018 – Opracowanie scenariusza filmu wizualizacyjnego 3D do wszystkich typów żaluzji drewnianych wraz z wizualizacją ich działania – Informacja o wynikach postępowania

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 5.POPW.2018 z dnia 11.01.2018r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego, w terminie do 19 stycznia 2018r. do godziny 15.00 wpłynęły trzy oferty. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Visual Image Piotr Pomierski, 09-413 Sikórz 89, woj. mazowieckie.


Data publikacji: 18.01.2018

Postępowanie nr 2.POPW.2017 – Opracowanie 2 projektów logotypów; Projekt katalogów komponentów do produkcji żaluzji drewnianych; Projekt katalogów żaluzji drewnianych; Opracowanie projektu instrukcji montażu i pomiaru żaluzji – Informacja o wynikach postępowania

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 2.POPW.2017 z dnia 03.01.2018r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego i na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, w terminie do 11 stycznia 2018r. do godziny 15.00 wpłynęła jedna oferta od firmy: Global Media Center Marcin Gajda, ul. Polna 76 A, 18-400 Łomża. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Global Media Center Marcin Gajda, ul. Polna 76 A, 18-400 Łomża.


Data publikacji: 16.01.2018

Postępowanie nr 6.POPW.2018 – Wykonanie zabudowy stoiska

Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usługi – Wykonanie zabudowy stoiska związanej z internacjonalizacją działalności firmy Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski (w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski na rynku niemieckim” realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020 – umowa o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0010/17-00). W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej oraz złożenie oferty (na załączonym poniżej formularzu) w terminie w terminie do dnia 23 stycznia 2018r.

Załącznik-nr-1-Formularz ofertowo-cenowy.doc
Załącznik-nr-2- Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.doc
Załącznik-nr-3-Oświadczenie-wiedza-i-doświadczenie.doc
Zapytanie ofertowe postępowanie nr 6.POPW.2018.pdf
ZABUDOWA STOISKA RYSUNKI – część I.pdf
ZABUDOWA STOISKA RYSUNKI – część II.docx

Data publikacji: 16.01.2018

Postępowanie nr 3.POPW.2017 – Opracowanie projektu strony www.; Opracowanie projektu sklepu internetowego; Projekt oprogramowania teleinformatycznego systemu zarządzania procesami biznesowymi – Informacja o wynikach postępowania

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 3.POPW.2017 z dnia 03.01.2018r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego i na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, w terminie do 11 stycznia 2018r. do godziny 15.00 wpłynęła jedna oferta od firmy: PAMProject sp. j. M. Ignaszak, P. Pachocki, P. Brendel, ul. Wojskowa 19/9, 60-802 Poznań. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy PAMProject sp. j. M. Ignaszak, P. Pachocki, P. Brendel, ul. Wojskowa 19/9, 60-802 Poznań.


Data publikacji: 16.01.2018

Postępowanie nr 4.POPW.2017 – Opracowanie scenariusza filmu prezentującego firmę – Informacja o wynikach postępowania

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 4.POPW.2017 z dnia 03.01.2018r. przekazane potencjalnym dostawcom oraz udostępnione publicznie na stronie www. Zamawiającego, w terminie do 11 stycznia 2018r. do godziny 15.00 wpłynęły trzy oferty. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy HQ STUDIO PAWEŁ JANKOWSKI, Zastawie II nr. 16, Choroszcz 16-070.


Data publikacji: 11.01.2018

Postępowanie nr 5.POPW.2018 – Opracowanie scenariusza filmu wizualizacyjnego 3D do wszystkich typów żaluzji drewnianych wraz z wizualizacją ich działania

Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usług doradczych związanych z internacjonalizacją działalności firmy Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski (w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski na rynku niemieckim” realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020 – umowa o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0010/17-00). W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej oraz złożenie oferty (na załączonym poniżej formularzu w terminie do dnia 19 stycznia 2018r. do godz. 15:00

Załącznik-nr-1-Formularz ofertowo-cenowy.doc
Załącznik-nr-2- Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.doc
Załącznik-nr-3-Oświadczenie-wiedza-i-doświadczenie.doc
Zapytanie ofertowe postępowanie nr 5.pdf

Data publikacji: 03.01.2018

Postępowanie nr 4.POPW.2017 – Opracowanie scenariusza filmu prezentującego firmę

Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usług doradczych związanych z internacjonalizacją działalności firmy Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski (w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski na rynku niemieckim” realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020 – umowa o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0010/17-00). W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej oraz złożenie oferty (na załączonym poniżej formularzu) w terminie do dnia 11 stycznia 2018r. do godz. 15:00

Załącznik-nr-1-Formularz ofertowo-cenowy.doc
Załącznik-nr-2- Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.doc
Załącznik-nr-3-Oświadczenie-wiedza-i-doświadczenie.doc
Zapytanie ofertowe postępowanie nr 4.POPW.2017.pdf

Data publikacji: 03.01.2018

Postępowanie nr 3.POPW.2017 – Opracowanie projektu strony www.; Opracowanie projektu sklepu internetowego; Projekt oprogramowania teleinformatycznego systemu zarządzania procesami biznesowymi

Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usług doradczych o charakterze informatycznym związanych z internacjonalizacją działalności firmy Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski (w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski na rynku niemieckim” realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020 – umowa o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0010/17-00). W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej oraz złożenie oferty (na załączonym poniżej formularzu) w terminie do dnia 11 stycznia 2018r. do godz. 15:00

Załącznik-nr-1-Formularz ofertowo-cenowy.doc
Załącznik-nr-2- Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.doc
Załącznik-nr-3-Oświadczenie-wiedza-i-doświadczenie.doc
Zapytanie ofertowe postępowanie nr 3. POPW.2017.pdf


Data publikacji: 03.01.2018

Postępowanie nr 2.POPW.2017 – Opracowanie 2 projektów logotypów; Projekt katalogów komponentów do produkcji żaluzji drewnianych; Projekt katalogów żaluzji drewnianych; Opracowanie projektu instrukcji montażu i pomiaru żaluzji

Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usług doradczych związanych z internacjonalizacją działalności firmy Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski (w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski na rynku niemieckim” realizowanego w ramach Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020 – umowa o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0010/17-00). W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej oraz złożenie oferty (na załączonym poniżej formularzu) w terminie do dnia 11 stycznia 2018r. do godz. 15.00.

Załącznik-nr-1-Formularz ofertowo-cenowy.doc
Załącznik-nr-2-Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.doc
Załącznik-nr-3-Oświadczenie-wiedza-i-doświadczenie.doc
Zapytanie ofertowe postępowanie nr 2.POPW.2017.pdf

Zapytanie ofertowe nr 1.POPW.2017 – opracowanie nowego modelu biznesowego

Data publikacji: 12.05.2017

Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usługi doradczej polegającej na opracowaniu nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy Roletix Piechowscy Sylwester Piechowski (dokumentacja aplikacyjna do Działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020). W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym poniżej oraz złożenie oferty (na załączonym poniżej formularzu) w terminie do dnia 22 maja 2017r.

Zapytanie ofertowe nr 1.POPW.2017 – opracowanie nowego modelu biznesowego – pobierz
Formularz ofertowo-cenowy
Oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Oświadczenie-wiedza-i-doświadczenie

Informacja o wyborze Wykonawcy – opracowanie nowego modelu biznesowego

Data publikacji: 22.05.2017

Informacja o wyborze Wykonawcy – pobierz
PRODUKCJA ∗ SPRZEDAŻ ∗ MONTAŻ