Roleta nadstawna – Interlux
  

Rodzaj skrzynki

Wielkość skrzynki Głębokość skrzynki

VK-210

210 mm

255 mm

  1. Skrzynka rolety
  2. Wkład termoizolacyjny
  3. Rura nawojowa
  4. Profil adaptacyjny
  5. Prowadnica rolety
  6. Pancerz rolety
  7. Listwa dolna z uszczelką gumową
  8. Bufor listwy dolnej
  9. Listwa tynkowa.
  10. Taśma.
PRODUKCJA ∗ SPRZEDAŻ ∗ MONTAŻ